MDszkolenia.pl

SQL w MySQL – poziom podstawowy

Cena TYLKO
599
zł brutto
Najbliższy TERMIN:
Łódź - 01.09.2018
Opole - 17.11.2018
Kluczbork - 18.08.2018

Zapraszamy na szkolenie z zakresu podstaw języka SQL będącego od lat ogólnoświatowym standardem. Propozycja skierowana jest do osób mających niewielkie doświadczenie z bazami danych lecz chcących poznać możliwości oferowane przez nowoczesny język SQL. Platformą szkoleniową jest MS SQL Server. Dodatkowo prezentowane zagadnienia omawiane są w sposób uniwersalny, co pozwala na wykorzystanie nabytych umiejętności także w innych systemach bazodanowych (MySQL, Sybase, Oracle, PostgreSQL, Firebird, MS Access itp.).

Pełna agenda szkolenia jest dostępna w opisie poszczególnych terminów szkoleń – dostosowujemy ją jednak indywidualnie do potrzeb grupy.

Forma szkolenia: warsztaty praktyczne z wykorzystaniem komputerów i projektora, praca online i w programie MS Excel. Organizator zapewnia stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika, materiały szkoleniowe oraz przerwy na kawę.

Adresaci szkolenia

Kurs ten przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę z bazami danych MySQL.

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności w zakresie budowy baz danych, nauczą się jak zainstalować potrzebne oprogramowanie. Nabędą umiejętności tworzenia zapytań, filtrowania wyników, grupowania danych, łączenia tabel, wpisywania, aktualizacji i usuwania danych.

Korzyści ze szkolenia

Na szkoleniu SQL w bazie danych MySQL – operacje podstawowe dowiecie się Państwo jak wygląda składni języka SQL. Kurs SQL w bazie danych MySQL prowadzi od podstaw, przez wyszukiwanie, agregowanie, łączenie danych z wielu tabel, na tworzeniu raportów i analizie danych skończywszy. Szkolenie obejmuje także wstęp do projektowania baz danych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
1. Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu wydany przez naszą Placówkę Szkoleniową.
2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN).
3. Dodatkowo istnieje możliwość przestąpienia do egzaminu zewnętrznego:
- Microsoft Office Specialist (MOS) w ramach certyfikacji CERTIPORT, który jest wiodącym certyfikatem honorowanym na całym świecie.

Program szkolenia

15 godzin zegarowych, 3 dni szkoleniowe

1. Teoria baz danych.

 • Normalizacja.
 • Klucze.
 • Relacje – połączenia tabel.
 • Pierwsza, druga i trzecia postać normalna.

2. Tworzenie baz danych w MySQL.

 • Typy danych.
 • Wartości domyślne i NULL.
 • Tworzenie i modyfikacja tabel.
 • Kolumny.
 • Indeksy.
 • Operatory relacji.

3. Podstawy SQL.

 • Tworzenie zapytań SQL.
 • Wprowadzanie danych.
 • Pobieranie danych.
 • Zapytania SELECT.
 • Tworzenie aliasów kolumn i tabel.
 • Operacje arytmetyczne.

4. Ograniczenie liczby zwracanych wyników.

 • Klauzula WHERE.
 • Wyrażenie warunkowe.
 • Operatory wyrównania.
 • Użycie LIKE i NOT LIKE.
 • Warunek IS NULL.
 • Warunek BETWEEN … AND.
 • Warunek IN.
 • Operatory AND, OR i NOT.

5. Sortowanie wyników zapytań

 • ORDER BY.
 • Wiele kolumn sortowania.

6. Uaktualnienie danych.

7. Usuwanie danych.

8. Funkcje MySQL.

 • Funkcje tekstowe.
 • Konkatenacja i aliasy.
 • Funkcje numeryczne.
 • Funkcje przetwarzania daty i czasu.
 • Funkcje szyfrowania.
 • Funkcje grupowania.
 • Klauzula GROUP BY.
 • Wartość NULL w grupowaniu.
 • Grupowanie po n-kolumnach.
 • Ograniczenia wyników – HAVING.
 • Funkcje konwertujące (konwersja jawna i niejawna).
 • Funkcje zagnieżdżane.

9. Pobieranie danych z n-tabel.

 • Rodzaje połączeń tabel (… JOIN).
 • Przezywanie tabel i połączeń – aliasy.
 • Zagnieżdżanie połączenia w klauzuli WHERE.
 • INNER JOIN.
 • LEFT OUTER JOIN.
 • RIGHT OUTER JOIN.
 • FULL OUTER JOIN.

10. Zagnieżdżanie zapytań.

 • Operatory IN, ALL, ANY.

11. Łączenie tabel.

 • Operator UNION.
 • Operator UNION ALL.

12. Wstawianie, aktualizacja i usuwanie danych.

 • Kopiowanie danych.
 • INSERT.
 • UPDATE.
 • DELETE.

13. Transakcje.

 • BEGIN.
 • COMMIT.
 • ROLLBACK.
 • SAVEPOINT.

14. Zarządzanie tablami.

 • Klucze i więzy integralności PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE.
 • Tworzenie tabeli na bazie SELECT’a.
 • Usuwanie tabeli DROP TABLE.

Polecamy

 

 

 

 

Szkolenie ExcelPODSTAWOWY

 

Szkolenie ExcelZAAWANSOWANY

 

Szkolenie ExcelEKSPERT

 

 

 

 

Szkolenie WordPODSTAWOWY

 

Szkolenie WordZAAWANSOWANY

 

Szkolenie WordEKSPERT

 

 

 

 

Obsługa Windows 7PODSTAWOWY

 

Obsługa Windows 7ZAAWANSOWANY

 

 

 

 

Obsługa Windows 8PODSTAWOWY

 

Obsługa Windows 8ZAAWANSOWANY

 

 

 

 

 

Promocje

Opolska Karta Rodziny i Seniora

 • 5% zniżki na wszystkie kursy lub
  15% zniżki przy zapisie min. 2 osób z rodziny (dla każdego uczestnika)
 • dla kogo: dla posiadaczy karty
 • do kiedy: bezterminowo

Gmina Kluczbork dla Seniora

 • 5 % zniżki na wszystkie szkolenia
 • dla kogo: dla posiadaczy karty
 • do kiedy: bezterminowo

Kluczbork dla Rodziny +

 • 5 % zniżki na wszystkie szkolenia
 • dla kogo: dla posiadaczy karty
 • do kiedy: bezterminowo

Kupon urodzinowy na fb

 • 40 zł na wybrany kurs
 • dla kogo: dla solenizanta
 • do kiedy: 5 dni od otrzymania życzeń

Zapis min. dwóch osób

 • 10% zniżki dla każdego uczestnika
 • do kiedy: bezterminowo

Zapis min. 5 osób

 • 15% zniżki dla każdego uczestnika
 • do kiedy: bezterminowo

Kontynuacja kursu

 • 10% zniżki przy kontynuacji kursu
 • do kiedy: bezterminowo

Stały klient (min 3 kursy)

 • 15% przy zapisie na 3 i kolejny kurs
 • do kiedy: bezterminowo

Bon upominkowy

 • dla kogo: dla posiadacza bonu
 • do kiedy: 30 dni od otrzymania bonu

*** promocje nie łączą się