MDszkolenia.pl

AutoCAD – poziom podstawowy

Cena TYLKO
599
zł brutto
Najbliższy TERMIN:
Łódź - 25.08.2018
Opole - 13.10.2018
Kluczbork - 20.10.2018

Zapraszamy na szkolenie pozwalające poznać od podstaw i nauczyć się korzystania z programu AutoCAD. Kurs obejmuje informacje podstawowe, prowadzące do skutecznego tworzenia rysunków i ich drukowania.

Pełna agenda szkolenia jest dostępna w opisie poszczególnych terminów szkoleń – dostosowujemy ją jednak indywidualnie do potrzeb grupy.

Forma szkolenia: warsztaty praktyczne z wykorzystaniem komputerów i projektora, praca online i w programie AutoCAD. Organizator zapewnia stanowisko komputerowe dla każdego uczestnika, materiały szkoleniowe oraz przerwy na kawę.

Adresaci szkolenia

Kurs AutoCAD podstawowy przeznaczony jest dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu użytkownik poznaje podstawowe obiekty wektorowe – zdobywa umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponad to użytkownik potrafi zarządzać cechami rysunku i obiektów oraz wydrukować rysunek

Cel szkolenia

Zdobycie przez słuchacza wiedzy i umiejętności związanych z programem AutoCAD, a także umiejętności rysunku, prawidłowego wymiarowania, kreskowania i wydruku. Omówione zostaną zagadnienia podstawowych zasad i technik pracy, przydatne do pełniejszego wykorzystania programu AutoCAD.

Korzyści ze szkolenia

Przede wszystkim poznasz zasady prawidłowego wykonywania rysunków, zgodnie z obowiązującymi tutaj zasadami; niewłaściwie wykonany rysunek nastręcza znacznych problemów podczas jego wymiarowania jak i podczas prób jego modyfikacji, opanujesz narzędzia rysunkowe, będziesz potrafił zmodyfikować dowolny rysunek, będziesz mógł wielokrotnie wykorzystywać raz narysowane obiekty, zoptymalizujesz swoją pracę.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
1. Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu wydany przez naszą Placówkę Szkoleniową.
2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN).
3. Dodatkowo istnieje możliwość przestąpienia do egzaminu zewnętrznego:
a) Autodesk Certified User lub Autodesk Certified Professional (ACP)- w ramach certyfikacji CERTIPORT, który jest wiodącym certyfikatem honorowanym na całym świecie.
b) Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL), który pokrywa wszystkie kompetencje
z ramy DIGCOMP, uznawanego na terytorium całej Europy.
(egzaminy zewnętrzne dodatkowo płatne zgodnie z cennikiem podanym w zakładce Egzaminy i Certyfikaty)

Program szkolenia

15 godzin zegarowych, 2 dni szkoleniowe

1. Wprowadzenie do środowiska pracy .

 • Uruchamianie i zamykanie programu.
 • Interfejs i komunikacja użytkownika z programem.
 • Zarządzanie plikami rysunków.

2. Wyświetlanie rysunku.

 • Powiększanie i pomniejszanie widoku ekranu.
 • Przesuwanie widoku na ekranie.
 • Zapisywanie i wywoływanie widoków.

3. Ustawienia rysunku.

 • Tworzenie nowego rysunku standardowego i opartego na szablonie.
 • Wykorzystanie kreatora do tworzenia nowego rysunku.

4. Współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe.

 • Współrzędne bezwzględne.
 • Kartezjańskie i biegunowe współrzędne względne.
 • Punkty charakterystyczne obiektów i ich wykorzystywanie.
 • Odległości kierunkowe z wykorzystaniem trybu ortogonalnego i biegunów.

5. Tworzenie geometrii dwuwymiarowej.

 • Rysowanie obiektów liniowych.
 • Tworzenie krzywych: okręgów, łuków i elips.
 • Obiekty wielosegmentowe – polilinie; tworzenie i wykorzystanie punktów.

6. Modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej.

 • Podstawowe narzędzia wyboru obiektów.
 • Wymazywanie obiektów.
 • Przesuwanie i kopiowanie.
 • Skalowanie i obracanie.
 • Praca z uchwytami obiektów.

7. Zarządzanie cechami obiektów.

 • Wprowadzenie do warstw zarządzanie cechami obiektów i warstw.
 • Wczytywanie i zarządzanie rodzajami linii.
 • Szerokości linii.

8. Techniki konstrukcyjne.

 • Odsuwanie i kopiowanie równoległe obiektów.
 • Ucinanie i wydłużanie.
 • Zaokrąglanie i fazowanie narożników.
 • Tworzenie tablicy obiektów.
 • Kopiowanie lustrzane.
 • Rozciąganie obiektów.

9. Obiekty tekstowe i ich style

 • Teksty jednowierszowe.
 • Tworzenie i modyfikacja styli tekstowych.
 • Podstawy tekstów wielowierszowych.
 • Edycja tekstów.
 • Wyrównywanie wstawianych i modyfikowanych tekstów.
 • Znaki specjalne i ich kody.
 • Obiekty tekstowe a skala wydruku.

10. Wprowadzenie do wymiarowania.

 • Wymiarowanie odległości.
 • Wymiarowanie kątów.
 • Wymiary dla okręgów i łuków.
 • Odnośniki z opisami.
 • Tworzenie styli wymiarowania.
 • Wymiarowanie a skala wydruku.

11. Kreskowanie.

 • Rodzaje i typy kreskowania.
 • Określanie obwiedni kreskowania.
 • Modyfikowanie kreskowania i kopiowanie jego cech.

12. Wprowadzenie do wydruku.

 • Wybór urządzenia drukującego i formatu strony.
 • Ustawienia obszaru wydruku.
 • Skala standardowa i skala użytkownika.
 • Wprowadzenie do styli wydruku.

Polecamy

 

 

 

 

Szkolenie ExcelPODSTAWOWY

 

Szkolenie ExcelZAAWANSOWANY

 

Szkolenie ExcelEKSPERT

 

 

 

 

Szkolenie WordPODSTAWOWY

 

Szkolenie WordZAAWANSOWANY

 

Szkolenie WordEKSPERT

 

 

 

 

Obsługa Windows 7PODSTAWOWY

 

Obsługa Windows 7ZAAWANSOWANY

 

 

 

 

Obsługa Windows 8PODSTAWOWY

 

Obsługa Windows 8ZAAWANSOWANY

 

 

 

 

 

Promocje

Opolska Karta Rodziny i Seniora

 • 5% zniżki na wszystkie kursy lub
  15% zniżki przy zapisie min. 2 osób z rodziny (dla każdego uczestnika)
 • dla kogo: dla posiadaczy karty
 • do kiedy: bezterminowo

Gmina Kluczbork dla Seniora

 • 5 % zniżki na wszystkie szkolenia
 • dla kogo: dla posiadaczy karty
 • do kiedy: bezterminowo

Kluczbork dla Rodziny +

 • 5 % zniżki na wszystkie szkolenia
 • dla kogo: dla posiadaczy karty
 • do kiedy: bezterminowo

Kupon urodzinowy na fb

 • 40 zł na wybrany kurs
 • dla kogo: dla solenizanta
 • do kiedy: 5 dni od otrzymania życzeń

Zapis min. dwóch osób

 • 10% zniżki dla każdego uczestnika
 • do kiedy: bezterminowo

Zapis min. 5 osób

 • 15% zniżki dla każdego uczestnika
 • do kiedy: bezterminowo

Kontynuacja kursu

 • 10% zniżki przy kontynuacji kursu
 • do kiedy: bezterminowo

Stały klient (min 3 kursy)

 • 15% przy zapisie na 3 i kolejny kurs
 • do kiedy: bezterminowo

Bon upominkowy

 • dla kogo: dla posiadacza bonu
 • do kiedy: 30 dni od otrzymania bonu

*** promocje nie łączą się