MDszkolenia.pl

- MDszkolenia.pl na Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości w Kędzierzynie-Koźlu.

07.11.2016

Już dziś zapraszamy wszystkich na Światowy Tydzień Przedsiębiorczości na Opolszczyźnie – międzynarodowym projekcie promującym świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.

Zostaliśmy partnerem wydarzenia i 16 listopada zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Wykorzystanie narzędzi internetowych w biznesie” , które odbędą się w Kędzierzyńsko – Kozielskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, przy ul. Szkolnej 17 w Sali konferencyjnej – startujemy godz. 10:00.

Ogólnopolskim koordynatorem ŚTP w Polsce jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, która dąży do stworzenia jak najszerszej koalicji organizacji, instytucji i osób, które zaangażują się w organizację tego przedsięwzięcia i popularyzację idei, jakie mu przyświecają.

https://www.facebook.com/MDszkolenia/?fref=ts