MDszkolenia.pl

Obsługa programu Płatnik

Cena TYLKO
399
zł brutto
Najbliższy TERMIN:
Łódź - 17.05.2018
Opole - 30.05.2018
Kluczbork -

Warsztaty praktyczne z wykorzystaniem komputerów i projektora, praca online i w specjalistycznym programie komputerowym PŁATNIK. Organizator zapewnia stanowisko komputerowe dla każdego Uczestnika, materiały szkoleniowe oraz przerwy na kawę.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy zajmują się prowadzeniem spraw kadrowo płacowych w podmiocie gospodarczym, pracowników odpowiedzialnych za dokonywanie zgłoszeń i rozliczeń ubezpieczonych z ZUS a także dla osób które mając na celu własny rozwój zawodowy chcą poszerzać wiedzę o tematykę kadrowo-księgową.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu omówienie i wyjaśnienie najważniejszych funkcji i zasad obsługi programu PŁATNIK celem prowadzenia działań kadrowych i płacowych w podmiocie gospodarczym przy użyciu specjalistycznego programu komputerowego.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy Szkolenia nabędą praktyczną wiedzę dotyczącą prowadzenia systemu kadrowo-płacowego w podmiocie gospodarczym. Poznają specyfikę specjalistycznego programu komputerowego PŁATNIK do prowadzenia tego rodzaju dokumentów, a także nabędą specjalistyczną wiedzę z zakresu kadr i płac podmiotów gospodarczych.
Uczestnicy szkolenia otrzymują:
1. Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu wydany przez naszą Placówkę Szkoleniową.
2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN).

Program szkolenia

Obsługa programu Płatnik:

1. Obsługa interfejsu użytkownika

 • podstawowe zasady pracy w programie Płatnik
 • opis ekranów i okienek oraz zasady obsługi menu głównego i nawigacji w programie

2. Ustawianie parametrów programu niezbędnych do prawidłowego przygotowania dokumentów do ZUS

3. Certyfikat kwalifikowany – podpis elektroniczny. Listy CRL i TSL

4. Przydatne narzędzia w pracy z programem:

 • filtry i słowniki
 • zastosowanie kreatorów do tworzenia dokumentów
 • kopiowanie dokumentów

5. Importowanie danych z programów kadrowo-płacowych do programu Płatnik

 • import danych i zasilanie inicjalne

6. Zakładanie kartoteki płatnika i dokonywanie zmian w Rejestrze Płatnika

 • potwierdzanie danych płatnika w ZUS – aktualizacja komponentów i danych płatnika

7. Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Rejestru Ubezpieczonych

 • zakładanie kartoteki ubezpieczonego
 • zakres danych ubezpieczonego przechowywanych w rejestrze
 • modyfikacja danych w rejestrze

8. Prawidłowe sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego:

 • zgłoszenia ubezpieczonego – ZUS ZUA i ZUS ZZA
 • zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego – ZUS ZCNA
 • wyrejestrowanie ubezpieczonego z ZUS – ZUS ZWUA
 • zmiana/korekta danych identyfikacyjnych ubezpieczonego – ZUS ZIUA

9. Metody wysyłki dokumentów do ZUS.

10. Weryfikacja prawidłowości przygotowanych dokumentów

 • statusy weryfikacji i komunikaty

11. Zestawy wprowadzone i zestawy wysłane

 • tworzenie przesyłek do ZUS i ich wysyłka

12. Pobieranie raportów o wysyłce i potwierdzeniu

 • statusy przetwarzania dokumentów i ich aktualizacja

13. Tworzenie raportów rozliczeniowych miesięcznych imiennych ( RCA, RZA, RSA) oraz deklaracji miesięcznej rozliczeniowej DRA

14. Do czego służą komplety rozliczeniowe pobrane z ZUS?

15. Odczytywanie komunikatów przesyłach przez ZUS za pośrednictwem programu Płatnik

16.Tworzenie dokumentów Informacji Miesięcznych i Informacji Rocznych dla ubezpieczonych

17. Tworzenie dokumentów płatniczych

18. Przygotowanie dokumentu rocznego ZUS IWA w programie Płatnik.

Polecamy

 

 

 

 

Szkolenie ExcelPODSTAWOWY

 

Szkolenie ExcelZAAWANSOWANY

 

Szkolenie ExcelEKSPERT

 

 

 

 

Szkolenie WordPODSTAWOWY

 

Szkolenie WordZAAWANSOWANY

 

Szkolenie WordEKSPERT

 

 

 

 

Obsługa Windows 7PODSTAWOWY

 

Obsługa Windows 7ZAAWANSOWANY

 

 

 

 

Obsługa Windows 8PODSTAWOWY

 

Obsługa Windows 8ZAAWANSOWANY

 

 

 

 

 

Promocje

Opolska Karta Rodziny i Seniora

 • 5% zniżki na wszystkie kursy lub
  15% zniżki przy zapisie min. 2 osób z rodziny (dla każdego uczestnika)
 • dla kogo: dla posiadaczy karty
 • do kiedy: bezterminowo

Gmina Kluczbork dla Seniora

 • 5 % zniżki na wszystkie szkolenia
 • dla kogo: dla posiadaczy karty
 • do kiedy: bezterminowo

Kluczbork dla Rodziny +

 • 5 % zniżki na wszystkie szkolenia
 • dla kogo: dla posiadaczy karty
 • do kiedy: bezterminowo

Kupon urodzinowy na fb

 • 40 zł na wybrany kurs
 • dla kogo: dla solenizanta
 • do kiedy: 5 dni od otrzymania życzeń

Zapis min. dwóch osób

 • 10% zniżki dla każdego uczestnika
 • do kiedy: bezterminowo

Zapis min. 5 osób

 • 15% zniżki dla każdego uczestnika
 • do kiedy: bezterminowo

Kontynuacja kursu

 • 10% zniżki przy kontynuacji kursu
 • do kiedy: bezterminowo

Stały klient (min 3 kursy)

 • 15% przy zapisie na 3 i kolejny kurs
 • do kiedy: bezterminowo

Bon upominkowy

 • dla kogo: dla posiadacza bonu
 • do kiedy: 30 dni od otrzymania bonu

*** promocje nie łączą się