MDszkolenia.pl

- Packprofil Sp. z o.o. – Excel poziom podstawowy i średnio zaawansowany

30.05.2017

Firma Packprofil Sp. z o.o. skorzystała z usług doradczo-szkoleniowych oferowanych przez MDgroup, które poprzez profesjonalną wiedzę oraz eksperckie umiejętności w zakresie nowoczesnych rozwiązań informatycznych skutecznie pokazuje jak podnieść efektywność i skuteczność pracowników
w środowisku zawodowym.

MDgroup przeprowadziło szkolenia w naszej firmie następujące szkolenia dla łącznej grupy 23 pracowników:

  • MS Excel poziom podstawowy dla 10 osobowej grupy w dniach 09/15/16/17.05.2017 r., łącznie 15 godzin zegarowych,
  • MS Excel poziom średnio zaawansowanym dla 13 osobowej grupy w dniach 15/17/22/25.05.2017 r., łącznie 15 godzin zegarowych.

Szkolenia zostały zrealizowane z precyzją i starannością, na najwyższym poziomie.
Trener Pani Marta Partyka podczas zajęć wykazała się bardzo profesjonalną wiedzą oraz eksperckimi umiejętnościami w zakresie nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Dodatkowo wychodziła poza program szkolenia odpowiadając na zadane pytania, a każdy Uczestnik mógł liczyć na indywidualną pomoc.

Przeprowadzone zajęcia pozytywnie wpłynęły no podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji Naszych pracowników, co już znacząco przyczyniło się do efektywniejszej pracy w naszym przedsiębiorstwie.

W związku z przeprowadzonymi szkoleniami rekomendujemy firmę MDgroup, jako solidnego partnera, wywiązującego się ze zleconych zobowiązań. Jednocześnie wyrażamy nadzieję i chęć do dalszej współpracy z tak godnym zaufania Usługodawcą.