MDszkolenia.pl

- Marszałek Województwa Opolskiego – List referencyjny Marszałek Andrzej Buła

08.11.2016

MDszkolenia jest firmą  prowadzącą szkolenia z zakresu obsługi komputera, pakietu MS Office, szkoleń programistycznych, graficznych oraz z marketingu na różnych poziomach zaawansowania.

Od marca 2015 r. firma jest bardzo aktywnym Partnerem Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, chętnie angażującym się we wszelkiego rodzaju inicjatywy o charakterze prorodzinnym organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego jak na przykład pikniki, czy targi.

Na uwagę zasługuje fakt, iż firma wychodzi z własnymi inicjatywami skierowanymi do mieszkańców województwa opolskiego. Jest także uczestnikiem projektu „Kluczbork dla rodziny+” oraz „Gmina Kluczbork dla Seniora”, honoruje także „Kartę Dużej Rodziny”.

Podkreślić należy, że firma MDszkolenia jest laureatem konkursu „Opolska Marka 2015” w kategorii CSR – Przedsiębiorstwo dla regionu, organizowanym corocznie przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Mając na względzie dotychczasową współpracę, wyrażam opinię, że firma MDszkolenia jest aktywnym i profesjonalnym partnerem, współtworzącym dobry klimat dla rodziny w województwie opolskim.