MDszkolenia.pl

- BONY SZKOLENIOWE

30.06.2016

JESTEŚ OSOBĄ DO 30 ROKU ŻYCIA, SZUKASZ PRACY I MOŻLIWOŚCI

PODNIESIENIA SWOICH KWALIFIKACJI.

Skorzystaj z BONU SZKOLENIOWEGO i wyróżnij się na rynku pracy. Poszerz swoje perspektywy, otwórz się na nowe rozwiązania. Powiększ wiedzę z interesującej cię dziedziny i na bieżąco wprowadzaj nowo poznane narzędzia do swej pracy.

Bony szkoleniowe skierowane są dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych we właściwych  Urzędach  Pracy. Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w  związku podjęciem szkolenia.

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego koszty. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.

Bony szkoleniowe to jeden z wielu sposobów na aktywizację osoby bezrobotnej, która nie przekroczyła 30 roku życia, który gwarantuje skierowanie na wybrane szkolenie podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Dzięki temu osoba korzystająca z takiego wsparcia znacznie zwiększy szanse na rynku pracy oraz będzie potrafiła umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę w działaniu, co automatycznie przełoży się na wzrost wydajności w pracy.  Szkolenie pracownika poszerza jego perspektywy, a przeszkolony pracownik łatwiej nawiąże kontakty z potencjalnym klientem. Zyski płynące ze szkolenia przekładają się na rozwój osobisty jak i firmowy. Korzyści wynikające ze szkoleń są  dwutorowe, dzięki czemu efektywność kursów znacznie wzrasta.

Zadzwoń lub napisz do nas, pomożemy w uzyskaniu

BONU SZKOLENIOWEGO.

 

NIE CZEKAJ, podejmij działanie już DZIŚ.

Tel. 536 22 33 50, email: biuro@mdszkolenia.pl